• Ιδρυτικός Νόμος
 • Αποστολή & Όραμα
 • Οργανωτική Δομή
 • Εκθέσεις & Προγράμματα
 • Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 3986/2011), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, το ΤΑΙΠΕΔ προωθεί την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα με πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής που τις διέπει.

Το πλάνο των ιδιωτικοποιήσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και έχει ως στόχο την τροφοδότηση της ανάπτυξης, την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων στις υποδομές, την ενέργεια, τα ακίνητα καθώς και άλλους τομείς επιτυγχάνοντας παράλληλα άλλα σημαντικά οφέλη, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, ο εκσυγχρονισμός υποδομών και η προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

Το ΤΑΙΠΕΔ συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011 και η διάρκειά του είναι έξι έτη μετά την πάροδο των οποίων η λειτουργία του μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου αυτού, ήτοι της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΠ)

Στο Ταμείο έχουν ήδη μεταφερθεί τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στα Μεσοπρόθεσμα Προγράμματα, τα οποία συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Αξιοποίηση Γης
 2. Υποδομές
 3. Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο


Στο πλαίσιο διασφάλισης συνθηκών απόλυτης διαφάνειας, το Ταμείο δημοσιεύει τριμηνιαίες εκθέσεις, έχει εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, δημοσιευμένο κανονισμό αναθέσεων καθώς και εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.

Διοικείται από έμπειρους επαγγελματίες οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό και τον επιχειρηματικό τομέα, καθώς και από τους τομείς παροχής συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, υποβοηθούμενοι από ένα Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, ενώ προσλαμβάνει έμπειρους διεθνείς συμβούλους για κάθε έργο. Έχει στη διάθεσή του συστήματα διαχείρισης έργων τελευταίας τεχνολογίας και έχει υιοθετήσει μια πολύ απλή οργανωτική δομή για να διευκολύνει την άμεση λήψη αποφάσεων.

Το Ταμείο έχει εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το οποίο αναθεωρείται κάθε εξάμηνο . Για την εκπόνηση του ΕΠΑ, το Ταμείο έλαβε υπόψη του:

 1. τα αναμενόμενα έσοδα
 2. τα μακροπρόθεσμα οφέλη
 3. την πολυπλοκότητα και το βαθμό ωριμότητας του κάθε έργου.


Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στο Ταμείο θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Ταμείου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια.

Το ΤΑΙΠΕΔ υλοποιεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου με τρόπο που αφενός θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση του δημόσιου χρέους και αφετέρου θα δημιουργεί τις βάσεις για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα μας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία.

Ο κύριος στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η προσέλκυση σημαντικών διεθνών ροών κεφαλαίου, που συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και τροφοδοτούν την οικονομική ανάπτυξη. Το άνοιγμα σχετικών τομέων της αγοράς που πραγματοποιείται μέσω των αποκρατικοποιήσεων συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ η συνολικότερη προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον εδραίωσης της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό.

Για το λόγο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ, ανταποκρινόμενο στις συνθήκες της αγοράς και πάντα με γνώμονα τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον, κινείται με την απαραίτητη ευελιξία ώστε να διαμορφώσει τους καλύτερους δυνατούς όρους που θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το Ελληνικό Κράτος.

 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Οργανόγραμμα

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Αντώνιος Λεούσης, Διευθύνων Σύμβουλος*

Ο Αντώνιος Λεούσης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1950. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο οποίο διετέλεσε και ως επιμελητής επί σειρά ετών.

Από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Άλφα Αστικά Ακίνητα A.E. από το 2010 έως αρχές του 2013 ήταν επικεφαλής της διαχείριση ακίνητης περιουσίας, της στρατηγικής επενδύσεων και των διαπραγματεύσεων συμβολαίων της εταιρείας, καθώς και αρμόδιος για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση αγοραπωλησιών ακίνητης περιουσίας. Υπήρξε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής για τη ανακατασκευή και τον εξοπλισμό του Hilton Athens.

Εργάστηκε για πάνω από 20 χρόνια στην Ιονική Τράπεζα, όπου υπήρξε μεταξύ άλλων Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών (1997-2000) με ειδίκευση σε διαχείριση ακίνητης περιουσίας και μεγάλων έργων, προμήθειας κλπ.

Διετέλεσε επίσης, Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος στην ΑΓΕΤ – Ηρακλής, επικεφαλής των επιχειρησιακών λειτουργιών, εμπορικών, τεχνικών και οικονομικών θεμάτων της εταιρείας.

Στην πολυετή καριέρα του ως στέλεχος επιχειρήσεων διατέλεσε εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια πλήθους εταιρειών.

Είναι Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Διασφάλισης Ποιότητας και Πραγματογνώμων – Εκτιμητής ακινήτων, επιχειρήσεων με βάση τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα.

* ο κ. Λεούσης ασκεί προσωρινά κατ’ άρθρο 3 παρ. 5 του Ν.3986/2011 και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Προέδρου του ΔΣ.

Ευαγγελία Τσιτσογιαννοπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Η Ευαγγελία Τσιτσογιαννοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το City University of London (BSc Property Valuation & Finance και MSc Property Investment αντίστοιχα). Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση και εκτίμηση ακινήτων στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος ανάπτυξης στη LAMDA Development S.A. και ως υπεύθυνη τμήματος εκτιμήσεων στη Lambert SmithHampton Hellas S.A., ενώ από το 2008 έως πρόσφατα εργάζονταν ως υπεύθυνη του τμήματος εκτιμήσεων στη Cushman & Wakefield S.A./Proprius.

Άγγελος Φ. Βλάχος, Μέλος του Συμβουλίου

Ο Άγγελος Βλάχος γεννήθηκε το 1970. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστήμιο Αθηνών) με Master στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία από το University of Sussex και κάτοχος PhD του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας, μετακινήθηκε στη διεθνή τουριστική αγορά ως επιτελικό στέλεχος. Στη συνέχεια, εργάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού ως εμπειρογνώμονας σε θέματα δημόσιας τουριστικής πολιτικής και διευθυντής στο Γραφείο ΕΟΤ Κίνας. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και ερευνητικά σε θέματα τουριστικής στρατηγικής και ανάπτυξης και αυτή την περίοδο διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συλλογικά έργα.

Παρατηρητές

Ανδρέας Τρόκκος
Philippe Boin

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων, ανακοινώνεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για ισοδύναμο χρονικό διάστημα.

Πριν τον ορισμό αυτό, η Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής διατυπώνει γνώμη για την καταλληλότητα των προτεινομένων προς διορισμό στις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη εξουσία σχετικά με τις αποφάσεις των αποκρατικοποιήσεων. Η διοίκηση του Ταμείου έχει την απόλυτη ευθύνη για τη λειτουργία του και εισηγείται τις αποκρατικοποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, δύο εκπρόσωποι διορισμένοι από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούνται να συμμετέχουν στις συνελεύσεις του Διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επίσης, τη λειτουργία του Ταμείου βοηθά μια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, με άτομα ευρείας αποδοχής, που έχουν ξεχωρίσει για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό και νομικό τομέα. Οι προαναφερόμενοι διορίζονται βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο τριών ετών η οποία μπορεί να ανανεωθεί για ισοδύναμο χρονικό διάστημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις αποφάσεις του λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων, η οποία όμως δεν είναι δεσμευτική. Το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από επτά άτομα με εκτεταμένη πείρα και υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τέσσερα πρόσωπα και η Τρόικα διορίζει τρία. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί για κάθε αποκρατικοποίηση ενώ η διαδικασία αποκρατικοποίησης περιγράφεται στον Νόμο 3986/2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά για να εγκρίνει τα βασικά σημεία της διαδικασίας του διαγωνισμού, την προεπιλογή, τους κύριους όρους της σύμβασης και την επιλογή του τελικού επενδυτή. Απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων απηχεί την πλειοψηφία.

Στο τέλος της διαδικασίας υπάρχει ανεξάρτητος εκτιμητής, τη γνώμη του οποίου επίσης λαμβάνει υπόψη του το Διοικητικό Συμβούλιο στις συσκέψεις του. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποκρατικοποιήσεως, η σύμβαση υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Κατά μέσο όρο μία αποκρατικοποίηση διαρκεί από 9 μέχρι 15 μήνες, από την έναρξη της προετοιμασίας έως την κατάθεση των χρημάτων στο Ταμείο. 

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση του οργανογράμματος του Ταμείου στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

26/03/2012

Προσωρινές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς-31.12.2011

Το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύει τις προσωρινές Οικονομικές Καταστάσεις  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιόδου 01.07.2011 – 31.12.2011 Μπορείτε να βρείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις στην ενότητα "Σχετικό Υλι
Διαβάστε Περισσότερα

Με το Ν. 4389/2016 συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» [Hellenic Corporation of Assets and Participations ή HCAP και εφεξής «Εταιρεία»), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας εξυπηρετώντας ειδικό δημόσιο σκοπό.

Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να: (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και (β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ν. 4336/2015.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών ενώ προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του Ν. 4389/2016.

 

Άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας είναι:

α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) («ΤΑΙΠΕΔ»).

γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998 (Α΄ 198) («ΕΤΑΔ»).

δ. Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε., η οποία συστήνεται, επίσης με το Ν.4389/2016.