Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει υποδομή που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 68% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ το 2012 ανήλθε σε 12.5 GW. Στις συμμετοχές της περιλαμβάνονται ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ (διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ο ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ (διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.

Tο ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 17% της ΔΕΗ, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 34% της εταιρείας, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.gr