Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ) ιδρύθηκε το 2007 στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, ως 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε., μετά από σχετικό νομικό διαχωρισμό.

Ο ΔΕΣΦΑ έχει το πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ),  το οποίο είναι ανοιχτό σε Πρόσβαση Τρίτων. Επιπλέον, έχει στην κυριότητά του και λειτουργεί το σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του ΔΕΣΦΑ ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2013, με την ανακήρυξη της αζέρικης SOCAR ως προτιμητέου επενδυτή για την πώληση του 66% (31% ΤΑΙΠΕΔ και 35% ΕΛΠΕ) του ΔΕΣΦΑ έναντι €400 εκατ. Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα παραμείνει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 34%.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής (μεταβίβαση μετοχών στη SOCAR και είσπραξη τιμήματος) τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές.

Η Alpha Bank, η Rothschild και η UBS λειτουργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και η Clifford Chance ως νομικοί σύμβουλοι, για να βοηθήσουν στη διαδικασία της αξιοποίησης.