Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ) ιδρύθηκε το 2007 ως 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε., στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου.

Ο ΔΕΣΦΑ έχει στην κυριότητά του, λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), που βρίσκεται στη νήσο Ρεβυθούσα.

Από την προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 66% (31% ΤΑΙΠΕΔ και 35% ΕΛΠΕ) του ΔΕΣΦΑ είχε αναδειχθεί ως προτιμητέος επενδυτής η αζέρικη εταιρία SOCAR. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής (μεταβίβαση των μετοχών στη SOCAR και είσπραξη τιμήματος) τελούσε υπό την αίρεση κυρίως της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές. Το Νοέμβριο του 2016 η Socar αποσύρθηκε από τη διαδικασία.

Σε συνέχεια της από 1η Μαρτίου 2017 απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ, το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό για το ΔΕΣΦΑ, τερματίζοντας τον προηγούμενο. Ο νέος διαγωνισμός θα αφορά και πάλι στην πώληση του 66% των μετοχών (31% ΤΑΙΠΕΔ και 35% ΕΛΠΕ). Εντός του Μαρτίου 2017 θα εκκινήσει η διαδικασία πρόσληψης χρηματοοικονομικών συμβούλων, προκειμένου να συνδράμουν το ΤΑΙΠΕΔ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου διαγωνισμού.

Κατά την ίδια απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ, το υπόλοιπο 34% των μετοχών θα επιστραφεί στο Ελληνικό Δημόσιο.