Η ΕΛΠΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης και διανομής πετρελαίου στην Ελλάδα με αξιόλογη παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Λειτουργεί τρία διυλιστήρια στην νότια και βόρεια Ελλάδα που καλύπτουν περίπου τα 2/3 της ικανότητας διύλισης της χώρας και ένα διυλιστήριο στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Η ΕΛΠΕ, πέραν των πωλήσεων από τα διυλιστήρια προς εμπορικές εταιρίες, δραστηριοποιείται και στη λιανική εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην Ελλάδα, όπου κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς, όσο και σε γειτονικές χώρες.

Επίσης, η ΕΛΠΕ κατέχει το 35% της ΔΕΠΑ Α.Ε. καθώς και το 50% στην ELPEDISON, εταιρείας παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ επίσης λειτουργεί το μοναδικό συγκρότημα πετροχημικών στην Ελλάδα.

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 35,5% της ΕΛΠΕ, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ: http://www.hellenic-petroleum.gr