ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ |
  • ΝΕΑ

Ανακοίνωση Ποσείδι –Νέο Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού - Ιανουάριος 2017

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 9.1 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της 8ης Δεκεμβρίου 2014 για την αξιοποίηση ακινήτου στη θέση Ποσείδι Καλάνδρας Χαλκιδικής από το ΤΑΙΠΕΔ, με την παρούσα ανακοινώνεται ότι τροποποιείται το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ως ακολούθως:

Οι σχετικές ενδεικτικές ημερομηνίες της παραγράφου 2.4 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, καθώς και οιαδήποτε άλλη αναφορά της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς στις εν λόγω ημερομηνίες, τροποποιείται ως ακολούθως:

21.04.2017 - Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το διαγωνισμό

28.04.2017 - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών

​Όλοι οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς παραμένουν ως έχουν.

Όλοι οι όροι με κεφαλαία στο παρόν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Πρόκληση Υποβολής Προσφοράς.

Για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις δείτε την Πρόκληση Υποβολής Προσφοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.