ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ |
  • ΝΕΑ

Μαρίνα Πύλου: Νέο Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού – Μάρτιος 2017

Σύμφωνα με την Παράγραφο 6 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Πύλου και τμήματος του λιμένος Πύλου με ημερομηνία 24.12.2013 (η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών»), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») με την παρούσα γνωστοποιεί στους Προεπιλεγέντες Επενδυτές ότι το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Β’ Φάσης έχει τροποποιηθεί ως εξής:

Εκτιμώμενη Ημερομηνία

Ενέργεια

10.7.2017

Κλείσιμο Εικονικής Αίθουσας Τεκμηρίωσης

13.7.2017

Ημερομηνία Υποβολής

 

Όλοι οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς παραμένουν ως έχουν. Για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις δείτε την Πρόκληση Υποβολής Προσφοράς.