Υπηρεσίες Αποκρατικοποίησης

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης του ακινήτου Αφάντου Ρόδου

Το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή προσφορών για την εκπόνηση Ακτομηχανικής Μελέτης στο θαλάσσιο πρόσωπο του Ακινήτου Αφάντου Ρόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το κείμενο της πρόσ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012:

Απαντήσεις & Διευκρινίσεις: Εκπόνηση επιθεώρησης εκτίμησης περιβαλλοντικής κατάστασης για την έκταση στο Ελληνικό

Το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύει τις απαντήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήματα υποψηφίων επενδυτών σχετικώς με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Επιθεώρησης Εκτίμησης Περιβαλλοντικής Κατάστασης  για το Ελ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012:

Clarifications & Responses: Environmental Due Diligence - Hellinikon site (in Greek)

HRADF issues clarifications and responses to questions submitted by potential investors regarding the Invitation to Submit an Expression of Interest to perform an Environmental Due Diligence at the site of Hellinikon. For additional information, please refer to the document in the page's "Relevant Files" section (available in Greek only).

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012:

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδου

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθεί

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012:

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς χρηματιστηριακές εταιρίες (ΑΧΕΠΕΥ) για την παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών στο ΤΑΙΠΕΔ

To ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί διεθνείς και ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες (ΑΧΕΠΕΥ) να υποβάλουν προσφορές για την εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών του ΤΑΙΠΕΔ. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο έγγραφο της πρό

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012:

Παράταση Προθεσμίας: Όμιλος ΔΕΠΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα εν δυνάμει Ενδιαφερομένων για παράταση της προθεσμίας υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Ταμείο αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμίαυποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπό τους όρους