Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για την κατάθεση προσφορών για ανεξάρτητο αποτιμητή του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με την πώληση των δύο Airbus A340-300

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

RELATED ASSETS