Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή για το ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ στην Αρμενία

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ