Μαρίνα Αλίμου – Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου

Σύμφωνα με τον όρο 4.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την αξιοποίηση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Αλίμου με ημερομηνία 02.06.2016, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους που ορίζεται στην παράγραφο 4.10 της Πρόσκλησης παρατείνεται έως την 21.06.2016 ώρα 17:00 Αθηνών.