Μαρίνα Πύλου – Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την πρόσληψη Ανεξάρτητου Αποτιμητή

Σύμφωνα με τον όρο D.4 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου αποτιμητή προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την αξιοποίηση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Πύλου με ημερομηνία 20.09.2016, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους υποψηφίους που ορίζεται στον όρο Ε της Πρόσκλησης παρατείνεται έως την 17.10.2016 ώρα 17:00 Αθηνών.