Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας 5 κτιρίων

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο.