Παροχή υπηρεσιών στρατηγικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ για τα ΕΛΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στρατηγικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») αναφορικά με την αξιοποίηση της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στην  Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. («ΕΛΠΕ»)