Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ για την συμμετοχή του στην Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ

Το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να αξιολογήσει μια πιθανή αξιοποίηση της συμμετοχής του στην εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ και προσκαλεί ιδιαίτερα έμπειρους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να υποβάλουν πρόταση σχετικά με το αντικείμενο έργου που περιγράφεται στην πρόσκληση.