Ανακοίνωση – Ποσείδι, Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Απρίλιος 2017