Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την απόκτηση συμμετοχής 66% στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «ΤΑΙΠΕΔ»), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για να συμμετάσχουν σε διεθνή δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την απόκτηση συμμετοχής του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αεριού Α.Ε. («ΔΕΣΦΑ»).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS