ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ 3 ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (στα Αγγλικά)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεχνικού σύμβουλου από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την διεξαγωγή έρευνας και την ανάλυση αποτελεσμάτων της δομικής κατάστασης οδοστρωμάτων του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός και των επί αυτού 3 κάθετων αξόνων (i) Σιάτιστα – Ιεροπηγή/ Κρυσταλλοπηγή, (ii) Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας και (iii) Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι.