Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ για τον ΔΕΣΦΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου επί θεμάτων Διεθνούς δικαίου προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ («ΤΑΙΠΕΔ») σχετικά με την πώληση μετοχών του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. («ΔΕΣΦΑ») (στα Αγγλικά).