Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Β’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Πύλου και τμήματος του λιμένος Πύλου

Σύμφωνα με την Παράγραφο 6 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Πύλου και τμήματος του λιμένος Πύλου με ημερομηνία 24.12.2013 (η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών»), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») με την παρούσα γνωστοποιεί στους Προεπιλεγέντες Επενδυτές ότι το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Β’ Φάσης έχει τροποποιηθεί ως εξής:

 Εκτιμώμενη Ημερομηνία     

 Ενέργεια

 27.10.2017

 Κλείσιμο Εικονικής Αίθουσας  Τεκμηρίωσης  

 30.10.2017

 Ημερομηνία Υποβολής

 

Όλοι οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς παραμένουν ως έχουν. Για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις δείτε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS