Απαντήσεις και Διευκρινίσεις (Διαγωνισμός για τον ΔΕΣΦΑ)

Απαντήσεις  (κείμενο στα Αγγλικά) σε διευκρινιστικά αιτήματα υποψήφιων επενδυτών σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση συμμετοχής 66% στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

 

Κατεβάστε το κείμενο των διευκρινίσεων από την ενότητα "Σχετικά Αρχεία"

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS