Ανακοίνωση – Κασσιώπη, Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Ιούλιος 2017