Τροποποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εγνατίας Οδού

Τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και τριών καθέτων οδικών αξόνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS