Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αναφορικά με την απόκτηση 24.507.520 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), καλεί τους Ενδιαφερόμενους Επενδυτές να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για την αγορά 24,507,520 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

REQUEST FOR PROPOSAL

Επιλέγοντας και πατώντας το πλήκτρο «Aποδέχομαι» επιβεβαιώνουμε ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  δεν θα θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως πρόταση  για την εξαγορά  μετοχών προς οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία τέτοια πρόσκληση θα ήταν παράνομη υπό το εφαρμοστέο δίκαιο περί κινητών αξιών. Επίσης, επιβεβαιώνουμε ότι θα έχουμε πραγματοποιήσει τη δική μας αυτόνομη ανάλυση, βοηθούμενοι από δικούς μας επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων, φορολογικούς συμβούλους ή νομικούς συμβούλους, όπως κρίνεται απαραίτητο πριν αποφασίσουμε να υποβάλουμε Προσφορά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS