600 εκατ. ευρώ η βελτιωμένη προσφορά της ΔΑΑ ΑΕ για την 20ετή επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου Αθηνών