Άδειες παιγνιομηχανημάτων Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Ολοκληρωμένη

Εισηγμένες Εταιρίες

Ο Ν. 4002/2011 προβλέπει τη παροχή άδειας στον ΟΠΑΠ για τη λειτουργία 35.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην ελληνική επικράτεια, δίνοντας στην εταιρία το δικαίωμα εγκατάστασης και λειτουργίας 16,500 VLTs μέσω πρακτορείων της και τα υπόλοιπα 18,500 VLTs να τα λειτουργήσει μέσω 4 έως 10 υπεργολάβων της οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4002/2011 συστάθηκε ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την πώληση της εν λόγω άδειας. Κατόπιν σχετικής εισήγησης των χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ η Επιτροπή έστειλε στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 την πρότασή της με τους οικονομικούς και λοιπούς όρους της άδειας. Το Διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ απάντησε θετικά στην πρόταση του Δημοσίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Η άδεια έχει διάρκεια 10 ετών από την έκδοση του σχετικού Κανονισμού από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ενώ ο ΟΠΑΠ θα είναι απολύτως υπεύθυνος για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει για το σύνολο των μηχανημάτων. Το συνολικό τίμημα πώλησης της άδειας ανήλθε σε €560m, από τα οποία ποσό €474m καταβλήθηκε με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ενώ ποσό €86m θα καταβληθεί σε 24 μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας. Το τίμημα αντιστοιχεί σε €16,000 ανά παιγνιομηχάνημα.

Σε συνέχεια της σχετικής έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΠΑΠ στις 3 Νοεμβρίου 2011, υπεγράφη στις 4 Νοεμβρίου 2011 η σύμβαση και καταβλήθηκε το ποσό των €474m.

Η σχετική σύμβαση γνωστοποιήθηκε στην Γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη παροχή κρατικής ενίσχυσης.

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση