Ακίνητα Εξωτερικού: Ομάδα Ζ

Ολοκληρωμένη

Ακίνητα

Τοποθεσία

-

Είδος Ακινήτου

-

Έκταση

-

Δομημένη Επιφάνεια

-

Έντος Σχεδίου

-

Συνοπτική Περιγραφή των Ακινήτων

Κωδικός Πόλη Διεύθυνση Χώρα Εμβαδό (τ.μ.) Δομημένη
Επιφάνεια (τ.μ.)
A1 Πρετόρια 1003 Stanza Bopape Street & Athlone Street 8 Νότιος Αφρική 1.766 400
Διώροφο κτίριο μαζί με βοηθητικό κτίσμα στην περιοχή Hatfield στην Πρετόρια της
Νοτίου Αφρικής, στη γωνία Stanza Bopape Street & Athlone Street. Στο ακίνητο
στεγαζόταν κατά το παρελθόν η Ελληνική Πρεσβεία στην Πρετόρια.Το ακίνητο βρίσκεται
σε κοντινή απόσταση από το Προεδρικό Μέγαρο και την Κινεζική Πρεσβεία.

 

DOWNLOADS