Ακύρωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση του έργου Ανεξάρτητης Αποτίμησης (Valuation) σχετικά με την πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ 30% του ΔΑΑ

Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, αναφορικά με την πώληση του 30% των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.,  ο εν θέματι διαγωνισμός ακυρώνεται, σύμφωνα με τον όρο 6.4. της εν λόγω Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS