Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα

Ολοκληρωμένη

Κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού και δυνάμει της από 24.04.2015 Σύμβασης Παραχώρησης, η οποία υπεγράφη μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., παραχωρήθηκε στην τελευταία, έναντι τιμήματος €40.501.000, το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι (20) ετών (08.01.2016-08.01.2036) με ταυτόχρονη μίσθωση του ακινήτου του Ιπποδρόμου (έκτασης περίπου 1000 στρεμμάτων) στο Μαρκόπουλο Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε. (“ΟΔΙΕ”) διάρκειας αντίστοιχης της παραχώρησης και έναντι μηνιαίου μισθώματος €210.833, ετησίως αναπροσαρμοζόμενου με βάση τον πληθωρισμό.

Η σύμβαση παραχώρησης και η σύμβαση μίσθωσης κυρώθηκαν με νόμο στις 25.10.2015 (Ν. 4338/2015).

Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, τo ετήσιο μεταβλητό τίμημα που καταβάλλει η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. (“Παραχωρησιούχος”) στο Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται με συντελεστή 30% επί των καθαρών εσόδων  (“GGR”) από παίγνια (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών) της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.

Το καταβλητέο αυτό ποσό κατανέμεται ως εξής:

(α) 24% του GGR του ημεδαπού ιπποδρομιακού στοιχήματος της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. διατίθεται από τον Παραχωρησιούχο αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή των επάθλων για ιπποδρομίες που διεξάγονται ζωντανά (Live) στην Ελλάδα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, ενώ οποιοδήποτε ποσό έως και 16% από το 24% του GGR που προέρχεται από το αλλοδαπό αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα διατίθεται για προμήθειες σε αλλοδαπούς φορείς διεξαγωγής των ιπποδρομιών που διεξάγονται στο εξωτερικό.

(β) 1,5% του GGR του Παραχωρησιούχου διατίθεται στην Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος (“ΦΕΕ”) για τις λειτουργικές δαπάνες της. Σε περίπτωση που άλλοι φορείς διοργανώνουν και διεξάγουν στοιχήματα επί Ιπποδρομιών, τα ποσά που καταβάλλονται από αυτούς στη ΦΕΕ σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους αφαιρούνται από το ανωτέρω ελάχιστο ποσό που διατίθεται για τη ΦΕΕ από τον Παραχωρησιούχο, και

(γ) το υπόλοιπο παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. είναι 100% θυγατρική του ΟΠΑΠ.

Το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ είχαν διορίσει την Credit Agricole και την Εμπορική Τράπεζα ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τις δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Δρυλλεράκης & Συνεργάτες ως νομικούς σύμβουλους, προκειμένου να συνδράμουν στην αποκρατικοποίηση.

Η ΟΔΙΕ Α.Ε., η οποία υπήρξε, στο παρελθόν, ο φορέας του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης ιπποδρομιών και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, τέθηκε σε λύση και εκκαθάριση στις 21 Δεκεμβρίου 2015, δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 7 (στ) του Ν. 4111/2013 και με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν. 4338/2015 όπως ισχύει.

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση