Ανάδειξη Πλειοδότη για το ακίνητο στην Κοσκινού Καλλιθέας Ρόδου με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr (e-Auction VII)