Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)

Σε Εξέλιξη

Μονάδα Ωρίμασης Έργων

Στόχος του έργου είναι η επισκευή, η συντήρηση και η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) προκειμένου να παραταθεί η ωφέλιμη ζωή του, να αναβαθμιστούν οι υποδομές του, να μειωθούν τα κόστη λειτουργίας του και να διατίθεται ασφαλές, λειτουργικό, ανταποδοτικό και βιώσιμο για την ενίσχυση του αστικού αθλητισμού και των δράσεων αναψυχής. To έργο χρηματοδοτείται κυρίως από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) είναι ένα από τα πληρέστερα δημόσια ευρωπαϊκά αθλητικά συγκροτήματα. Το Κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο σχεδιάστηκε το 1979 και εγκαινιάστηκε το 1982, για να φιλοξενήσει τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Στίβου, ενώ εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, το Αθλητικό Κέντρο επανασχεδιάστηκε και επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει τις απαραίτητες αθλητικές εγκαταστάσεις.

H ανακαίνιση και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θεωρείται απαραίτητη προκειμένου το ΟΑΚΑ και η λειτουργία του να συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και να αποτελέσει ένα σύγχρονο αθλητικό πόλο για την προώθηση των αθλημάτων και την αναβάθμιση της αστικής περιοχής όπου είναι τοποθετημένο.

Τα βασικά μέρη του έργου είναι τα ακόλουθα:

  • Επιθεώρηση και συντήρηση/επισκευή/αντικατάσταση των μεταλλικών κατασκευών και πολυκαρβονικών των στεγάστρων των εγκαταστάσεων
  • Συντήρηση, αναβάθμιση και εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου
  • Μελέτη βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

 

 

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Διευκρίνηση που αφορά στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων – Β.4: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)

Παροχή απαντήσεων επί διευκρινήσεων που αφορούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και Τηλεφωνικού Κέντρου (Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή)», για το ΟΠΣ-Στρατηγικές Επενδύσεις, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οίκοθεν διευκρίνιση στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο ανάθεση εκπόνησης μελετών που αφορούν έργα προτεραιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Απαντήσεις επί ερωτημάτων παροχής διευκρινίσεων στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση