Ανακαίνιση των κτιρίων των ΕΠΑΣ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της χωρικής λειτουργικότητας

Σε Εξέλιξη

Μονάδα Ωρίμασης Έργων

Το έργο «Ανακαίνιση των κτιρίων των ΕΠΑΣ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της χωρικής λειτουργικότητας» αφορά στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση έως 37 κτιριακών συγκροτημάτων στα οποία στεγάζονται Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ με σκοπό να προσεγγίσουν την ενεργειακή κατηγορία κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nZEB) και να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους. Το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα λόγω του μεγέθους, του κύρους και της αυξημένης επισκεψιμότητας που έχουν τα συγκροτήματα, θα αναδειχθεί ο υποδειγματικός ρόλος του δημοσίου στην εκπόνηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα συγκροτήματα των ΕΠΑΣ ανοικοδομήθηκαν τις δεκαετίες του 1970 και 1980 χωρίς έκτοτε να έχει γίνει κάποια συστηματική και ολοκληρωμένη συντήρηση ή επισκευή τους, λειτουργώντας με παρωχημένα συστήματα ενέργειας και «κουρασμένα» δίκτυα, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ενεργοβόρα και ως εκ τούτου, κοστοβόρα. Η επιφάνειά τους κυμαίνεται από 3.500 έως 14.700 τμ, τα οποία κατανέμονται σε κτίρια διαφορετικού αριθμού ορόφων, ανάλογα με την χρήση (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, διοικητικοί ή λοιποί χώροι).

Η ανακαίνισή τους θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών CO2 καθώς θα περιλαμβάνει αναβάθμιση της θερμομόνωσης του κελύφους, αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, χρήση ενέργειας από ΑΠΕ, αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Ταυτόχρονα στοχεύει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, μέσω της αναβάθμισης των συνθηκών λειτουργίας των συγκροτημάτων, στα οποία θα εκτελεστούν όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών, θα ανακαινιστούν οι χώροι υγιεινής και οι αίθουσες εκδηλώσεων και θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα συστήματα και ο εξοπλισμός για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας τους και τη διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης τους από ΑμΕΑ.

H Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει την ωρίμανση του έργου, την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του, έως την ολοκλήρωσή του.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

 

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση