Ανακοίνωση: Ακίνητα Εξωτερικού – Λευκωσία

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές που κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές για το παραπάνω ακίνητο ότι στις 12-3-2013 το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας εξέδωσε προσωρινή διαταγή, με την οποία απαγορεύει την πώληση του ακινήτου αυτού μέχρι να ανακληθεί η παραπάνω διαταγή από το ίδιο το δικαστήριο που την εξέδωσε ή μέχρι να τελεσιδικήσει η αγωγή που κατέθεσε  ενώπιόν του την ίδια μέρα η Ιερά Μονή Κύκκου κατά της ιδιοκτιήτριας του ακινήτου, Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο κείμενο της ανακοίνωσης που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS