Ανακοίνωση: Ακίνητα Εξωτερικού – Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στην Ανακοίνωση που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ