Ανακοίνωση αναφορικά με αιτήματα παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το Ταμείο Αξιοποίησης  Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού 33% της ΟΠΑΠ Α.Ε, η οποία δημοσιεύτηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στις 27 Σεπτεμβρίου 2012.

Επί σχετικών αιτήσεων πιθανών Υποψηφίων για περαιτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία για την αγορά ποσοστού 33% στην ΟΠΑΠ Α.Ε. («Προθεσμία Υποβολής»), το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω την Προθεσμία Υποβολής η οποία και παραμένει η 9 Νοεμβρίου 2012, 17:00 ώρα Αγγλίας.