Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ιδιωτικοποίηση της Ελληνικό Α.Ε.

Το Ταμείο αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπό τους όρους που αναφέρονται στην Πρόσκληση, από τις 30 Μαρτίου 2012 και ώρα Αθήνας 17:00μμ στις 17 Απριλίου 2012 και ώρα Αθήνας 17:00μμ. Το Ταμείο θα δέχεται ερωτήματα για παροχή διευκρινίσεων μέχρι και τις 30 Μαρτίου και ώρα Αθήνας 17:00μμ. Όλοι οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στην ανακοίνωση στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.