Απαντήσεις & Διευκρινίσεις: Εκπόνηση επιθεώρησης εκτίμησης περιβαλλοντικής κατάστασης για την έκταση στο Ελληνικό

Το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύει τις απαντήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήματα υποψηφίων επενδυτών σχετικώς με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Επιθεώρησης Εκτίμησης Περιβαλλοντικής Κατάστασης  για το Ελληνικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο έγγραφο της ενότητας “Σχετικό υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS