Απαντήσεις επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για υπηρεσίες ανεξάρτητου αποτιμητή για το έργο της Αττικής Οδού

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS