Απαντήσεις και Διευκρινίσεις (Διαγωνισμός για τo Ελληνικό A.E.)

Απαντήσεις  σε διευκρινιστικά αιτήματα υποψήφιων επενδυτών σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε” μέσω αγοράς υφιστάμενων μετοχών και/ή ανάληψης νέων μετοχών στο κεφάλαιο της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.”

Κατεβάστε το κείμενο των διευκρινίσεων από την ενότητα “Σχετικά Αρχεία”