Απαντήσεις στις ερωτήσεις – αιτήματα διευκρινίσεων στην από 20.01.2023 «Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή νέου Κτίριου Διοίκησης στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»»

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS