Αποποίηση Ευθύνης

Η Αγγλική εκδοχή της παρούσας ιστοσελίδας αποτελείται από έγγραφα και άλλα έντυπα που έχουν μεταφραστεί από τα Ελληνικά. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν επαγγελματίες μεταφραστές και προσπαθήσαμε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας να είναι ακριβή και σαφή. Ωστόσο, σε περίπτωση αμφισημίας όρων που χρησιμοποιούνται, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους επαγγελματίες διερμηνείς. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των μεταφρασμένων κειμένων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Τελική κατακύρωση του διαγωνισμού που διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου για τη μίσθωση του μεταλλευτικού εργοστασίου, των μεταλλείων και των σχετικών δικαιωμάτων εξόρυξης ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία βρίσκονται υπό διαχείριση της ΛΑΡΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ