Αποποίηση Ευθύνης

Η Αγγλική εκδοχή της παρούσας ιστοσελίδας αποτελείται από έγγραφα και άλλα έντυπα που έχουν μεταφραστεί από τα Ελληνικά. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν επαγγελματίες μεταφραστές και προσπαθήσαμε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας να είναι ακριβή και σαφή. Ωστόσο, σε περίπτωση αμφισημίας όρων που χρησιμοποιούνται, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους επαγγελματίες διερμηνείς. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των μεταφρασμένων κειμένων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ