Αποστολή & Όραμα

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του ΤΑΙΠΕΔ είναι να λειτουργούμε ως στρατηγικής σημασίας εταίρος της Πολιτείας για την προώθηση και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την παραγωγή εθνικού πλούτου. Ένας μοχλός ανάπτυξης, με πολλαπλασιαστική ισχύ, που μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλους, την εθνική οικονομία, τους πολίτες, τις επενδύσεις, τις τοπικές κοινωνίες, την αγορά εργασίας, το περιβάλλον.

Στο ΤΑΙΠΕΔ επενδύουμε στην ανάπτυξη κινούμενοι σε δύο στρατηγικούς άξονες: Πρώτον, ενισχύοντας την αξία της δημόσιας περιουσίας και διασφαλίζοντας, μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες υψηλών προδιαγραφών και διαφάνειας, την αξιοποίηση της. Δεύτερον, συνδράμουμε, μέσα από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), στην ωρίμαση και επιτάχυνση έργων υψηλής απόδοσης, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί στρατηγικής σημασίας, για λογαριασμό άλλων φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Υιοθετώντας στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό τις αρχές της ευελιξίας, της αποτελεσματικότητας, των βέλτιστων διεθνών πρακτικών και ενσωματώνοντας την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει σε πολυσύνθετα και απαιτητικά έργα, εργαζόμαστε για την ενίσχυση του αναπτυξιακού αποτυπώματος της χώρας μας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Σκοπός μας είναι, μέσω της τεχνογνωσίας που έχουμε αναπτύξει, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες υλοποίησης και να μεγιστοποιούμε τα οφέλη των επενδύσεων με όρους οικονομικού αποτελέσματος, δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικής ευημερίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ