Αστής Παλάς Βουλιαγμένης – Παράταση προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προθεσμίας υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων

Σχετικά με την “Πρόσκληση για Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση Πλειοψηφικής Συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.» η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνουν ότι αποφάσισαν από κοινού να παραταθεί η Προθεσμία Υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο έγγραφο στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.