ΤΑΙΠΕΔ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan) – Απρίλιος 2022

Με την από 4/5/2022 απόφαση του, το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε το εγκεκριμένο από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan /ADP). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

ΤΑΙΠΕΔ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan) – Οκτώβιος 2021

Με την από 11/11/2021 απόφαση του, το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε το εγκεκριμένο από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan /ADP). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα

ΤΑΙΠΕΔ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan) Απρίλιος 2021

Με την από 13/05/2021 απόφαση του, το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε το εγκεκριμένο από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan /ADP). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναφερθείτε στο έγγραφο που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.