Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την αξιοποίηση με Μακροχρόνια Μίσθωση του ακινήτου Λουτρόπολης Καμένων Βούρλων

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) προκηρύσσει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, όπως αυτός περιγράφεται στην από 24/06/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, με σκοπό την αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου εμβαδού 456.916μ2 μετά κτισμάτων και αναγνωρισμένης ιαματικής πηγής στην Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων του Νομού Φθιώτιδας Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών γραφείου διοίκησης έργων για την υποστήριξη της υλοποίησης εννέα δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης προωθημένης προμελέτης για εργασίες στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών “Σπύρος Λούης”(ΟΑΚΑ)» , το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση «Ανάλυσης Επικινδυνότητας χωρίς εμπλοκή Οχημάτων που μεταφέρουν Επικίνδυνα Εμπορεύματα» των σηράγγων της Εγνατίας Οδού: Διευκρινίσεις (2)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο

Παροχή απαντήσεων επί διευκρινήσεων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο ανάθεση εκπόνησης μελετών που αφορούν έργα προτεραιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου – Τεύχος Β’

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο “Ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών, σε θέματα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας”, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και παρακολούθηση συμβάσεων, μεταξύ άλλων και για την δράση «Καταπολέμηση παραεμπορίου και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων» RRF 16703, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου […]