Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την πώληση ακινήτου στην περιοχή «Βερβερόντα» της Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου, στη Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ανεξάρτητο σύμβουλο επί της διαδικασίας και της τιμολόγησης χρηματιστηριακής συναλλαγής

Το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει να προσλάβει πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. ως ανεξάρτητο σύμβουλο, για να γνωμοδοτήσει στο Ταμείο αναφορικά με το: α. εάν η διαδικασία που ακολουθεί το Ταμείο για μία Χρηματιστηριακή Συναλλαγή που θα καθοριστεί από το αυτό σε εύθετο χρόνο είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για παρόμοιες χρηματιστηριακές συναλλαγές, και β. δεδομένης […]

Δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), «Ακτή και Camping Ποσειδίου Κασσάνδρας (Camping Ποσειδίου)» στον Δήμο Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο

«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την πώληση ακινήτου στην περιοχή «Βερβερόντα» της Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου, στη Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο