Το ΤΑΙΠΕΔ στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής του στον επιταχυντή «Mena Maritime Accelerator» με στόχο την προώθηση της πράσινης καινοτομίας και τεχνολογίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία

To ΤΑΙΠΕΔ, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών στη δυνατότητα να δημιουργούν αξία μακροπρόθεσμα τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες όσο και για την τοπική κοινωνία των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται, συμμετέχει στον επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων MENA Maritime Accelerator, ο οποίος μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών του, θα προσφέρει […]

Γεωτεμάχιο με ΑΒΚ 254 στη Νέα Ηράκλεια του Δήμου Νεας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή.

Tο ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου με ΑΒΚ 254 στη Νέα Ηράκλεια του Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έκτασης 27.177,15τ.μ. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης της αξίας της πλήρους κυριότητας του ακινήτου από ανεξάρτητο αποτιμητή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής […]

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.: Απαντήσεις & Διευκρινίσεις σε Ερωτήσεις Ενδιαφερομένων (2)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.