ΔΑΑ: Παράταση προθεσμιών Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (κείμενο στα αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS