Δελτίο Τύπου: 7 Εταιρείες και Κοινοπραξίες Προεπιλέχθηκαν για την επόμενη Φάση του Διαγωνισμού για την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των οκτώ (8) εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την πώληση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα συμμετάσχουν επτά (7) εταιρείες και κοινοπραξίες που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αναφερθείτε στο κείμενο του Δελτίου Τύπου, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.