Δελτίο Τύπου – Αποδεκτή η τεχνική προσφορά της Lamda Development για την αξιοποίηση του Ελληνικού – Προχωρά η διαδικασία αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου επενδυτή

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.