Δελτίο Τύπου – Αποσφράγιση βελτιωτικών οικονομικών προσφορών για την «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.»

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.