Δελτίο Τύπου: Διακοπή Συνεργασίας με Houlihan Lokey

Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία του με την εταιρία στρατηγικών συμβούλων Houlihan Lokey σε συνέχεια δημοσίων δηλώσεων, στις οποίες προχώρησαν στελέχη της εταιρίας, αναφορικά με την πορεία των αποκρατικοποιήσεων χωρίς προηγούμενη άδεια από το ΤΑΙΠΕΔ και κατά παράβαση της εμπιστευτικότητας, όπως προβλέπετο στην σύμβασή τους.

Αποκλειστική αποστολή του ΤΑΙΠΕΔ είναι η μεγιστοποίηση της αξίας που θα αποφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο η αξιοποίηση της ιδιωτικής του περιουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία των διεθνών αγορών σε σχέση με την Ελλάδα κατά την τρέχουσα συγκυρία και ειδικότερα τις κρίσιμες συζητήσεις που διεξάγει η Κυβέρνηση, δηλώσεις τέτοιου είδους δημιουργούν σύγχυση και δυσχεραίνουν το έργο του Ταμείου αλλά και την πορεία της χώρας.